Artist Impressions

 

Artist impressions worden veel toegepast om een uiteindelijke resultaat aan een mogelijke afnemer te tonen. Dit is een van de toepassingen.

Maar onze ervaring is dat deze techniek uitstekend bruikbaar is om discussies op gang te krijgen. Op basis van een probleemstelling worden Artist Impressions gemaakt. Hier op wordt een mogelijke oplossing getoond zonder een uitgebreid technisch onderzoek. Dit vormt weer de basis voor de reacties door betrokkenen. Zo kan draagvlak en een mogelijk vervolg worden gecreëerd. De Artist Impression is hierbij het middel en geen doel.

 

illustr 4 verz
illus 5 verz
advanced integrated facade 7